• Regulamin sklepu

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem canislupus.com.pl

 1. Sprzedawca: CANIS LUPUS Adam Krystkiewicz B. Krzywoustego 72 61-144 Poznań
  REGON: 080357671 NIP: 5971597150
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
 • Pod numerem telefonu: 539 820 905 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 • Korzystając z adresu poczty elektronicznej: gry[at]canislupus.com.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem canislupus.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem canislupus.com.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, hurtową oraz przyjmuje zamówienia indywidualne za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jeśli produkt jest używany, uszkodzony, lub w uszkodzonym opakowaniu, to informacja o tym jest zawarta w opisie Towaru.
 6. Każdy wariant towaru jest przedstawiony jako osobny produkt. Nie ma możliwosci wyboru produktów w ofertach zbiorczych przedstawionych na sklepie jeśli sama oferta nie przedstawia takiej opcji.
 7. Do zamówień nie należy zostawiać uwag jeśli sama oferta wyraźnie tego nie wymaga (nie będą one wyświtlane lub brane pod w uwagę na etapie realizacji zamówienia). 
 8. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
 • Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
 • Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
§3 Ceny
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT – jeśli tego nie zrobi otrzyma paragon. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 8. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 9. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 10. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 11. Weryfikacja z pkt 4.7. następuje niezwłocznie po momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Nie później jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego.
 12. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 14. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Bank: mBank
  Numer rachunku sprzedawcy: 80 1140 2004 0000 3902 6402 2200
 • Płatność online Sky-Pay. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
 1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. Płatności online
 3. BLIK
 4. Przelewy24
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest realizowany zgodnie z §4 od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Płatność online Paynow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • Dostępne formy płatności kartami płatniczymi w ramach Paynow: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
 • W przypadku wyboru sposobu zapłaty za zamówienie: "Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy" i nie dokonaniu wpłaty w przeciągu 3 dni sklep wysyła automatyczne przypomnienie o dokonaniu płatności. Jeśli w czasie kolejnych 2 dni od przypomnienia nie odnotujemy wpłaty na koncie to zamówienie traktujemy jako anulowane a umowę jako niedoszłą do skutku.
 • W przypadku wyboru sposobu zapłaty za zamówienie: "Opłata przy odbiorze" i otrzymaniu potwierdzenia mailowego od obsługi sklepu o gotowości produktu do odbioru, należy go odebrać w przeciągu 3 dni. Brak odbioru zamówienia w tym czasie skutkuje jego anulowaniem. Istnieje możliwość przedłużenia czasu odbioru po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu. 

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
 • Przesyłka kurierska
 • Przesyłka typu PickUp
 • Przesyłka paczkomatowa InPost
 • Odbiór Osobisty w siedzibie sklepu
 1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
 • Przesyłka kurierska - 14,99 PLN
 • Przesyłka paczkomatowa InPost 9,99 PLN
 • Przesyłka typu PickUp - 9,99 PLN
 1. Termin wysyłki Towaru do Klienta wynosi 3 dni Robocze na terenie Polski (licząc od daty zaksięgowania się wpłaty), chyba, że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§7 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Krystkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CANIS LUPUS Adam Krystkiewicz, S. Zwierzchowskiego 7, 61-248 Poznań.
 2. W  sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z administratorem korzystając z adresu poczty elektronicznej: gry[at]canislupus.com.pl
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • realizacji umowy sprzedaży zawartej w fizycznym punkcie sprzedaży lub poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, na zasadach określonych w regulaminach tych wydarzeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym wysyłki newslettera na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • dla celów archiwizacyjnych, zapewnienia rozliczalności, obsługi reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
§7.1 Klauzula informacyjna cd.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym usługi pocztowe, obsługi prawnej lub obsługi księgowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres 2 lata po realizacji umowy, dacie wydarzenia lub rozpatrzeniu reklamacji, zależnie od podstawy przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do dnia jej cofnięcia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a nadto prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
 4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

§8 Procedura reklamacji
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • Pisemnie na adres Sprzedawcy:

  CANIS LUPUS
  ul. Krzywoustego 72
  61-144 Poznań [KINEPOLIS]

 • W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: gry[at]canislupus.com.pl
  (pobierz formularz reklamacyjny)
 
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
 • Imię i nazwisko.
 • Adres.
 • Adres e-mail.
 • Datę złożenia zamówienia.
 • Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
 • Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
 5. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania TUTAJ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy:
CANIS LUPUS
ul. Krzywoustego 72
61-144 Poznań [KINEPOLIS]
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 2. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), bez kosztu dostawy.
 • Konsument pokrywa koszty dostawy.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§11 Wydarzenia kulturalne

 1. Canis Lupus organizuje wydarzenia kulturalne w Sklepie oraz sprzedaje na nie bilety wstępu poprzez Stronę. Nazwa Produktu ze Strony rozpoczynająca się od słowa "Rejestracja" jest biletem wstępu na wydarzenie.
 2. Canis Lupus prowadzi sprzedaż wejściówek na wydarzenia, również na miejscu w Sklepie bezpośrednio przed wydarzeniem. Pula wejściówek na dane wydarzenie jest ograniczona dostępną liczbą wejściówek na Stronie. Na miejscu do sprzedaży trafią jedynie wejściówki niesprzedane poprzez Stronę. Wykup Rejestracji poprzez Stronę gwarantuje rezerwację miejsca w danym wydarzeniu.
 3. Rejestracje nie podlegają prawu zwrotu na zasadach ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014. Jest to wyjątek na podstawie art 38.12 wspomnianej ustawy. Canis Lupus oferuje jednak poniższe możliwości dotyczące Rejestracji z których Użytkownik może skorzystać w przypadku braku możliwości udziału - Canis Lupus umożliwia uzyskanie rekompensaty za większość organizowanych wydarzeń cyklicznych w których Użytkownik nie może wziąć udziału mimo wykupionej Rejestracji. W takiej sytuacji uczestnik musi zgłosić się mailowo na adres gry@canislupus.com.pl w tytule wiadomości wpisując "Wydarzenie - nieobecność", a w treści podając jakiego wydarzenia sprawa dotyczy oraz dane umożliwiające nam identyfikację Rejestracji. Zwrot w takiej sytuacji nastąpi w formie wirtualnego bonu rabatowego do wykorzystania na stronie canislupus.com.pl. Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wydarzenia.
 4. Wydarzenia specjalne będą zawierały informację o braku możliwości skorzystania z §9.3 z ew. wskazaniem opcji alternatywnych, jeśli będą występować. Informacja o tym zostanie zawarta w opisie Rejestracji na dane wydarzenie.
 5. Zamówienia w których jednym z Produktów jest Rejestracja z opcją "Opłata z góry" muszą zostać opłacone w terminie 3 dni od daty Zamówienia i nie później niż w momencie rozpoczęcia sprzedaży rejestracji na miejscu w dniu wydarzenia. W przeciwnym wypadku Zamówienie takie może zostać anulowane, a bilet wstępu wróci do puli dostępnych na Stronie Rejestracji.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności "Opłata przy odbiorze" zobowiązujesz się przybyć do sklepu i opłacić Rejestrację zanim rozpoczną się zapisy na miejscu.
 7. W ramach Strony Canis Lupus oferuje rabat związany z wcześniejszą Rejestracją online na wydarzenia. Aby Rejestracja była dokonana musi zostać opłacona w okresie obowiązywania zniżki, czyli przed rozpoczęciem rejestracji na miejscu wydarzenia. Rejestracja na miejscu wydarzenia rozpoczyna się domyślnie około 30 minut przed startem wydarzenia, jednak dla różnych wydarzeń może on być inny - prosimy zapoznać się z opisem danego wydarzenia.
 8. Zasady każdego wydarzenia opisane są w ramach prowadzonej Rejestracji. Wykupując Rejestrację zobowiązujesz się przestrzegać zasad wydarzenia, które są tam opisane, a w którym bierzesz udział. Każda Rejestracja na wydarzenie zawiera w opisie indywidualne zasady danego wydarzenia. Oprócz zasad opisanych w opisie Rejestracji w ramach każdego wydarzenia obowiązują ogólnie przyjęte zasady dla wydarzeń danego typu (np. Zasady turniejowe określone przez wydawcę danej gry, Regulamin Gralni itp.).
 9. Użytkownik zobowiązuje się zjawić na wydarzeniu o wskazanym czasie. W przypadku spóźnienia na wydarzenie prosimy o informację sms-ową na numer 539 820 905 najpóźniej o godzinie startu wydarzenia. W wiadomości musi być zawarte imię i nazwisko oraz przewidywana wielkość spóźnienia. W przypadku braku takiej informacji 2 minuty po planowanym starcie wydarzenia, jeśli wydarzenie osiągnie limit miejsc zastrzegamy możliwość uznania takiej Rejestracji za niewykorzystaną. W takiej sytuacji przysługiwać będzie uczestnikowi rekompensata na zasadach §9.3.
 10. Spóźnienie na wydarzenie może nieść również za sobą konsekwencje braku możliwości skorzystania z wszystkich możliwych atrakcji wydarzenia za co Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
 11. Docelowo sklep pobiera jako swoje wynagrodzenie w zależności od przeprowadzonego wydarzenia od 20 do 30% z pobieranej kwoty za bilet wstępu. Kwota ta jest przeznaczona na utrzymanie gralni, opłacenie personelu i obsługi eventu. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody i/lub pakiety potrzebne do przeprowadzenia wydarzenia.
 12. Canis Lupus może prowadzić relacje z wydarzeń. Jeżeli jako uczestnik wydarzenia nie wyrażasz zgody na publikację np. swojego wyniku lub zdjęcia z wydarzenia zawierającego Twoją twarz skontaktuj się z nami przed dokonaniem Rejestracji. W innym wypadku wyrażasz zgodę na publikację relacji w formie wyników, zdjęć lub filmów z wydarzenia z Twoim udziałem.
§12 Program lojalnościowy
 1. Program lojalnościowy to funkcjonalność umożliwiająca klientom sklepu internetowego zdobywanie punktów za zakupione produkty oraz wydawanie tych punktów podczas kolejnych zamówień (usługi tj. koszty przesyłki nie są brane pod uwagę w programie).
 2. Za każde wydane 1 PLN przyznawane jest 1 punkt. Czyli za każde wydane 100 PLN klient otrzyma 100 punktów.
  Ważna informacja: W profilu klienta masz podgląd na to ile masz punktów! 
 3. Aby obniżyć wartość zamówienia o 1 PLN klient musi wydać 50 punktów. Czyli aby obniżyć zamówienie o 10 PLN klient musi posiadać 500 punktów.
 4. Klient może maksymalnie obniżyć wartość produktów do 1 PLN. Czyli jeżeli produkt kosztuje normalnie 55 PLN to można obniżyć cenę produktu do maksymalnie 1 PLN.
 5. Koszt ostateczny zamówienia wpływa rónież na próg darmowej przesyłki. Czyli obniżając punktami wartość zamówienia poniżej kwoty darmowej dostawy należy liczyć się z tym, że sklep doliczy odpowiednią należność za wysyłkę produków.
 6. Otrzymanie punktów za złożone zamówienie działa w oparciu o Statusy Zamówienia. Klient otrzymuje punkty jeżeli zamówienie ma status ZREALIZOWANE. 
 7. W zamówieniu w którym klient wykorzystuje swoje punkty aby obniżyć wartość zamówienia, przyznawane są również punkty za to bieżące zamówienie od kwoty, która jest finalnie do zapłaty (po wykorzystanu punktów).
 8. Klient lub sklep może anulować zamówienie. Gdy zamówienie otrzyma status ANULOWANE niweluje weszelkie operacje na punktach na danym zamówieniu to znaczy że jednocześnie:

  - Zwraca wykorzystane przez Ciebie punkty w danym zamówieniu
  - Odbiera punkty które otrzymałeś za złożenie danego zamówienia.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Powitalne kody rabatowe mają ważność do 365 dni od ich otrzymania. Po tym czasie wygasa ich ważność.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.